Flyplassen - Fagernes Airport

Fagernes Lufthavn, Leirin ble bygget i 1987 og ligger 820 m.o.h. i naturskjønne omgivelser midt i hjertet av Sør - Norge.

Herfra går det greit å komme seg videre til Lillehammer i øst, Oslo i sør-øst, Trondheim i nord og Bergen i vest. Fra flyplassen er det kun kort vei til de tre store dalførene Valdres, Hallingdal og Gudbrandsdalen og dermed til kjente destinasjoner som: Jotunheimen, Beitostølen, Fagernes/Aurdal, Hardangervidda, Gol, Geilo, Hemsedal og Golsfjellet/Tisleidalen, og Lillehammer, Kvitfjell, Hafjell, Lom og Stølsheimen.

Flyplassen er oppgradert til full sikkerhetskontroll fra og med 1.1.2004 uten at det er nødvendig å møte tidligere for innsjekking: fremmøte senest 30 minutter før avgang er tilstrekkelig for innlands flyvninger.

Lengden på rullebanen på Fagernes Airport er 2060 meter og er dermed i stand til å motta følgende større flytyper:

  • Boeing 737 -hele serien
  • Boeing 757-200 (235 seter)
  • Airbus A319, A320 og A321
  • MD 80 hele serien

Fagernes Lufthavn eies og drives av Avinor AS.

Avinors visjon: "ledende innen sikkerhet og punktlighet i europeisk luftfart"

Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS, Værnes Eiendom AS og Sola Hotel Eiendom AS.

Konsernet har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner og flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Dette omfatter 46 lufthavner i Norge samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. 12 av lufthavnene drives i samarbeid med Forsvaret. I tillegg legges det til rette for en kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene.

Avinors hovedmål er å legge til rette for sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. Finansielt sett drives den totale virksomheten som én enhet der bedriftsøkonomisk lønnsomme lufthavner bidrar til å finansiere bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner. Flysikringstjenesten er selvfinansierende ved at tjenestene prises etter et kostprinsipp.  Konsernets driftsinntekter kommer i hovedsak fra det kommersielle markedet for flyreiser.

Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdseldepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift.

Konsernets årlige driftsinntekter utgjør ca. 7.5 milliarder kroner med totalkapital (balanse) på ca. 22,5 milliarder kroner. Årlige investeringer i norske luftfartsanlegg knyttet til vedlikehold, oppgradering og nye myndighetsbestemmelser utgjør i nivå 2 til 2,5 milliarder kroner